Een meetbedrijf is verantwoordelijk voor de opname van de meterstanden van de elektriciteitsmeter en/of gasmeter en geeft deze door aan uw netbeheerder. Meetbedrijven verkopen, verhuren en repareren vaak ook verschillende meters. Het meetbedrijf is eigenaar van uw gas- en/of elektriciteitsmeter.

Alleen een gecertificeerd meetbedrijf mag de meterstanden opnemen en reparaties van de meter uitvoeren. TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnetwerk verzorgt de certificering.