Dit artikel is ook beschikbaar in:
Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van sensoren via hello energy. Check dit met je opdrachtgever.

Als in een gebouw sensoren voor bijvoorbeeld binnenklimaat geplaatst moeten, dan stelt hello energy in overleg met opdrachtgever vast om welke sensoren het gaat en op welke posities deze geplaatst moeten worden. Aan hello energy wordt een plattegrond beschikbaar gesteld waarop aangegeven kan worden welke sensoren waar geplaatst moeten worden. De data van sensoren kunnen via verschillende protocollen worden uitgelezen. Bijvoorbeeld LoRa, Wifi of bekabeld.

De volgende vereisten zijn van toepassing:

✔️ Alle sensoren en gateways moeten geïnstalleerd worden volgens opgave in een plattegrond.

✔️ Sommige sensoren hebben ononderbroken 230V-verbinding nodig. Ononderbroken verbinding betekent dat er 24 uren per dag, 7 dagen per week stroom nodig is. Deze punten moeten dan ook apart zijn van het algemene stroomnetwerk.

✔️ Sommige sensoren hebben een vaste internetverbinding of Wifi nodig. Als een poort geïnstalleerd wordt moet deze voorzien worden van een ononderbroken 230V-verbinding.

✔️ Beschikbaarheid: de data moet realtime beschikbaar zijn, minimaal in batches van 15 minuten.

✔️ Timestamp: de data moet voorzien zijn van een tijdsnotatie in UTC: 00:00:00 (hh/mm/ss).

✔️ Tijdsnotatie: toelichting of de data de periode voor of na het tijdsstempel betreft.

Datasoort: data kan in de volgende formats aangeboden worden: string (maximum lengte 80), decimaal (decimaalprecisie 3), Boolean (true/false)

Cloud: de data moet beschikbaar zijn via een cloud-oplossing. We accepteren geen lokale PC of database.

✔️ Datavalidatie: de data dient gevalideerd te worden. De leverancier geeft aan hoe dit gerealiseerd wordt.

✔️ Opslag: de data moet voor tenminste 12 maanden opgeslagen worden in de database van de leverancier.

✔️ Uptime en herstel: de leverancier garandeert een minimale uptime van 99%. Wanneer de datalevering verstoord wordt informeert de leverancier hello energy onmiddellijk en draagt deze er zorg voor dat de verbinding binnen 48 uur hersteld wordt. Data die door deze verstoring niet verwerkt kan worden door hello energy wordt zo snel mogelijk alsnog beschikbaar gesteld.

✔️ Labels: alle data moet gelabeld zijn met een uniek ID, zodat duidelijk is van welke locatie de data komt en wat er gemeten wordt.