Dit artikel is ook beschikbaar in:
Het kan zijn dat in een gebouw geen gebruik gemaakt wordt van een GBS-koppeling met hello energy. Check dit met je opdrachtgever.

Energiedata kan op verschillende manieren verzameld worden. Een veel voorkomende werkwijze is het gebruik van een gebouwbeheerssysteem (GBS). Als alle slimme meters gekoppeld zijn met een GBS, heeft het de voorkeur om een directe koppeling tussen GBS en hello energy te realiseren. Belangrijke vereiste voor het koppelen met een GBS zijn voor hello energy:

✔️ Het GBS moet zelf de data gedurende minimaal 3 maanden lokaal kunnen opslaan en 36 maanden op een externe (cloud)locatie.

✔️ De koppeling tussen GBS en hello energy vindt plaats met de externe (cloud) database.

✔️ Een koppeling met een lokale PC wordt niet geaccepteerd.

✔️ Uptime en herstel: leverancier garandeert een minimale uptime van 99%. Wanneer de datalevering verstoord wordt informeert leverancier hello energy onmiddellijk en draagt deze er zorg voor dat de verbinding binnen 48 uur hersteld wordt. Data die door de verstoring niet verwerkt kan worden door hello energy wordt zo snel mogelijk alsnog beschikbaar gesteld.

✔️ Datakoppeling: de datakoppeling tussen GBS en hello energy kan op vier manieren worden gerealiseerd:

✔️ push: de API van het GBS stuurt de data naar de hello energy database via een URL die hello energy beschikbaar stelt.

✔️ pull: de hello energy API haalt de data dagelijks uit het GBS. Hiervoor is een veilige login nodig.

✔️ (s)Ftp server: hello energy stelt op verzoek een Ftp server locatie beschikbaar.

✔️ e-mail: een dagelijkse e-mail met een .csv-bestand (dat voldoet aan de hieronder beschreven criteria naar een door hello energy beschikbaar te stellen e-mailadres.

data (& connectiviteit)

Voor de data uit het GBS zijn de volgende eisen van toepassing:

✔️ Verantwoordelijkheid: Het leveren van data is de verantwoordelijkheid van de leverancier.

✔️ Beschikbaarheid: de data moet op zijn laatst de volgende dag om 06:00 uur (lokale tijd) beschikbaar zijn.

✔️ Intervaltijd: de data moet beschikbaar zijn met een vaste interval van 15 minuten

Timestamp: de data moet gevalideerd worden en voorzien zijn van een tijdsnotatie in UTC: 00:00:00 (hh/mm/ss).

✔️ Tijdsnotatie: toelichting of de data de periode voor of na het tijdsstempel betreft.

✔️ Eenheid en factor: duidelijk moet zijn in welke eenheid en met weke factor de data geleverd wordt.

✔️ Standen of verbruiken: aangeven moet zijn of de waarde standen of verbruiken zijn.

✔️ Datanotatie: waarde met drie decimalen.

✔️ Datavalidatie: de data dient gevalideerd te worden. De leverancier geeft aan hoe dit gerealiseerd wordt.

✔️ Datalabel: om te herkennen uit welke meter de data afkomstig is, moet data gelabeld worden met een uniek ID, bestaande uit: opdrachtgever, stad, gebouw-id, bron, locatie, unit (bijvoorbeeld: Prologis Tilburg DC5 Electra, hal A, kWh > “TBDC5_EL_halA_kWh”)